C# Ders Notları

Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe Sözlük C#.NET

Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe Sözlük C#.NETÖNEMLİ NOT:   Ben Access veritabanıma yukarıdaki kelimeleri ekledim.Siz daha ayrıntılı veritabanı oluşturabilirsin.======= Veritabanı Bağlama ========
Veritabanı Bağlamak için Öncelikle projemizin kayıtlı bulunduğu dosya içinde WindowsFormsApplication adındaki klasörün içindeki bin klasörüne girip oradanda Debug Adlı klasör içine girip MS accesste oluşturduğumuz veritabanı dosyasını oluşturuyoruz..Bu işlemi yaptıktan sonra projemizi açıp toolboxda Data altında bulunan kontrollere OledbAdapter,OledbConnection,Dataview ve DataGrid kontrollerini eklememiz gerekir.. Bunun için toolboxda Data üzerine sağ tuş Choose İtems a tıklarayarak Adı geçen kontrolleri gelen pencerede seçerek toolbox a ekleriz.. Ardından OledbAdapter Kontrolüne çift tıklayarak Veritabanını bağlama işlemine başlayacağız..OledbAdapter e tıkladıktan sonra gelen pencereden New Connection diyoruz.. Gelen pencerede Data Source karşısındaki Change Butonuna basarak gelen pencereden other Seçilip OK butona basarız..Bu İşlemi yaptıktan sonra OLE DB Provider ın Altında bulunan açılır liste kutusundan Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider Seçildikten sonra Data Links Butonuna tıklarız.1.Veritabanı adını seçiniz veya girin karşısında … Butonuna basarak daha önce oluşturduğumuz access veritabanı dosyasını seçeriz..Bu işlemi yaptıktan sonra Bağlantıyı sına Butonuna basarak Bağlantımızın düzgün olup olmadığını kontrol ederiz..Sınama başarılı oldu mesajı alındıktan sonra Tamam Butonuna basarız.. Ekranda kalan penceremizde Test Connection Butona basarak YineBağlantımızın doğru olup olmadığını kontrol ederiz.. Test connection succeeded mesajını aldıktan sonra OK butonuna basarız..Ekranda kalan pencereden NExt Diyerek devam ederiz.. Next butonuna bastıktan sonra Bir mesaj gelecektir bu mesaja evet diyerek geçeriz.Yine next butonuna basarak devam ederiz. Next dedikten sonra gelen pencerede Query Builder butonuna basarız..Gelen pencerede accesste oluşturduğumuz tablo(lar) görüntülenecektir..Burada Kullanacağımız tablo(lar) seçip add butonana basarız.. Add butonuna basıp tablomuzu ekledikten sonra close butonuna basarak pencereyi kapatırız.. Ekrandaki pencerede tablodaki tüm alanların gözükmesini istiyorsak All Columns seçeneğine tıklayarak Execute Query butununa basarak Oluşturduğumuz tablodaki verileri ve alanları görüntüleriz.. Bu işlemi yaptıktan sonra OK butonuna basarak Ekranda bulunan pencereden Next butonuna basarız .. Ardından Gelen pencereden Finish Butonuna basarız ve pencere kapanır..Ardından toolboxda bulunan Data ya eklediğimiz kontrollerden Dataviewe çift tıklayarak Formumuzun altına ekleriz..Bu işlemden sonra formumuzun altında bulunan oledbAdapter Üzerine gelip sağ tuş Generate Dataset e tıklarız gelen pencerede OK butonuna basarız..Bu işlemi yaptıktan sonra formumuzun altına eklediğimiz dataview i seçip properties penceresinden Table Özelliğine tıklatıp Dataset11 altında bulunan tablomuzu seçeriz.

namespace türkçe_ingilzce_sözlük
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
oleDbDataAdapter1.Fill(dataSet11, "kelimeler");
this.AcceptButton = button1; // Enter tuşuna basıldığı anda buton bir çalışsın
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string ara;
int kayitci;
textBox1.Focus(); //imleç textbox1'e konumlansın
if (radioButton1.Checked == true) //Radiobuton1 seçili ise
{
ara = textBox1.Text; //textbox1'e yazılanı ara değikenine ata
dataView1.Sort = "kelime"; //dataviewdeki kayıtları kelime alanına göre sırala
kayitci= dataView1.Find(ara); // ara değiişkenindeki kelimeyi dataview'de ara ve kayıt nosunu kayitci değişkenine ata
DataRowView akayit;
if (kayitci != -1) //kayitci değişkeni -1 den farklıysa yani veritabanında varsa
{
akayit = dataView1[kayitci]; //akayit içine datavievdeki kayıtci satırını ata
label4.Text = akayit["kelime"].ToString();//label4'e kelime alanındaki kaydı yaz
label5.Text = akayit["anlami"].ToString();//label5'e kelime alanındaki kaydı yaz
}
else
MessageBox.Show("Kayıt bulunamadı ... "); //değilse ekrana bulunamadı mesajını göster
}
if (radioButton2.Checked == true)//üstte yazılan açıklamalar aşağıdakiler için aynıdır
{
label2.Text = "İngilizce Kelime";
label3.Text = "Türkçe Anlamı";
ara = textBox1.Text;
dataView1.Sort = "anlami";
kayitci= dataView1.Find(ara);
DataRowView akayit;
if (kayitci != -1)
{
akayit = dataView1[kayitci];
label4.Text = akayit["anlami"].ToString();
label5.Text = akayit["kelime"].ToString();
}
else
MessageBox.Show("Kayıt bulunamadı ... ");
}
}
}
}
0 yorum → "Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe Sözlük C#.NET"

Yorum Gönder

Arama Kutusu

Bu Hafta En Popüler

Tüm Yazılar

Etiketler

.Nete 101 adet c# kod örneği 101 adet csharp kod örneği 228 adet c# program örneği 228 adet csharp program örneği 3 sayının ortalaması 3 sayının ortalamasını bulan program 3 sayının ortalamasını bulan program yapımı 3 sayının ortalamasını bulmak 3 sayının ortalamasını bulmak için yapmak gerekenler 50 tane c# örneği ado.net ajanda programı yazmak Algoritma Ders 1 - Algoritma Nedir Bağlantı başka bir formdan nesne çağırmak bilge adam birden yüze kadar sayan program büyük ünlü uyumu programı büyük ünlü uyumu programı yapımı C # Kdv Hesaplama c sharp C sharp kurulum dersi - OnrGrfk c-sharp c-sharp prorgam örnekleri C# C# * yıldızlarla içi dolu kare çizdirmek C# ++ Ve - - Operatörlerinin Kullanımı C# 1 den 100 e kadar çift sayıları yazdırmak C# 1 den 100 e kadar tek sayıları yazdırmak C# 1-10'a Kadar Olan Sayıları Toplama C# 1-10'a Kadar Olan Sayıların Karesini Almak C# 100'e kadar çift sayıları yazdırma C# 2.Ders - C# ile C++ Benzerlikleri c# access c# access işlemleri c# ağırlık merkezi hesaplama programı C# Aritmetik İşlemler c# birden yüze kadar birer birer sayan program C# Boş bir diziye arka arkaya eleman ekleyen metot C# Bölme C# Buton Tıklatma c# button C# Büyük sayıyı çıkartan program c# checkbox c# combobox c# console alt yapı eğitimi c# console birden yüze kadar sayıları yazdırma programı C# Console Ders 1 Merhaba Dünya C# Console Ders 2 String Değişkenler C# Console Ders 3 Int Değişkenler C# Console Ders 4 - Aritmetik 4 İşlem Uygulaması C# Console Ders 5 Double Değişkenler C# Console Ders 6 İf/Else Yapısı-1 C# Console Ekranında Dört İşlem c# console örnekleri c# console programı C# Console Uygulamada Hesap Makinası c# console uygulamaları c# çağırma C# Çarpma C# Çıkarma C# dataGridView içeriğini temizlemek c# datagridview örnekleri c# datagridview ziyaretçi defteri C# Decimal Veri Tipi C# Değişkene Değer Atama C# Ders 1 C# Dersleri - Ders 1 (HD YAYIN) C# DialogResult ve MessageBox Kullanımı C# Dizi elemanlarını ikinci dizide aramak C# Dizi Sıralama C# Dizideki – değerleri pozitif yapalım C# Dizideki en büyük sayıyı bulur C# Dizideki en küçük sayıyı bulur C# Diziler C# Diziyi ters çevirme (Reverse) c# dll C# dosyadan okuma ve yazma örneği c# döngü ornekleri c# döngü örnekleri C# döngüler C# Ekrana Yazdırma Komutu c# enabled c# event arguments c# for döngüsü c# foreach kullanımı C# Girilen 2 sayının 3′e ve 5′e Bölünebilirliğini Hesaplayan Program C# Girilen iki sayıyı çarpan program C# Girilen Sayının Asal olup olmadığını bulan Program C# Girilen Sayının Negatif mi -- Pozitif mi olduğunu bulan Program C# Girilen sayıyı ters çeviren program C# girilene kadar klavyeden sayı oku ve ortalamasını al C# Guid Kullanımı C# Haftanın Günlerini Yazan Program c# hata çağırma c# hata oluşturma c# hesap makinesi C# Hesaplama Programı C# if c# if else C# iki boyutlu diziler C# İki sayı arasındaki çift sayılar C# İki Sayıyı Toplama (WindowsFormsApplication) C# İki sayıyı toplayan metot ve kullanımını c# ile telefon defteri programı yazmak C# İlişkisel Operatörü c# Klavyeden girilen 2 sayı arasında kalan sayıların toplamını ve karelerinin toplamını bulan program C# Klavyeden Girilen Değeri Ekrana Yazan Program C# Klavyeden girilen sayının alttan ve üstten en yakın asal sayıları C# Klavyeden Okuma Komutu ve string c# kod çağırma c# kodlarını c# kodlarını vb çevirme c# label c# label ornekleri c# label örnekleri c# linq c# listbox c# md5 şifreleme c# metod kullanımı C# Modülüs Bölme C# MSSQL C# mssql bağlantı C# OBEB bulan program C# OKEK bulan program C# oledb access işlemleri c# oledb işlemleri c# otomasyon C# ÖRNEK : Mesaj Kutusu Kullanımı 4 işlem C# ÖRNEK : While Döngüsü Kullanımı c# örnek dosyaları C# Örnek Matrisler c# örnek program c# örnek programları C# Örnek Stringler c# örnekleri c# program örnekleri c# property c# property kavramı C# Random C# Random Rastgele Sayı Seçmek c# runtime C# Sayı bulma oyunu C# Sayının Karesini Almak C# Sayıyı Yazıya Çevirmek (55 – ElliBeş gibi.) C# Ses Dosyası Çalmak C# sınav soruları c# split string c# split string kullanımı c# sql bağlantısı yapma c# sql ornek c# sql örnek c# sqlden veri çekme C# String - int'e çevirme C# switch döngü C# Switch Döngüsü C# Taban Aritmetiği Programı C# Tamsayı C# Tek Sayıları Toplama c# tekrarlanan kayıtları listeleme C# Text Return C# Tip Dönüşümleri C# Toplama C# True False Kullanımı C# Try C# Veri Tipleri C# Verilen bir mesajı istenen sayıda ekrana yazdıran program C# Verilen bir string dizisini c# veritabanı c# veritabanı işlemleri c# veritabanı projeleri c# veritabanlı sözlük projesi C# Vize c# webconfig C# While Döngüsü c# yaş hesaplama C# Yazılım Dersleri 1-7 Diziler C# Yazılım Dersleri 9-Framework 1- Web Servisine Bağlanmak C# Yazılım Dersleri 9-Framework 2- Web Service Oluşturmak C# Yazılım Dersleri 9-Framework 3-Reflection C# Yazıyı ters çevirme kodları C# Yazıyı tersten yazdırmak c#.net c#.net kodlarını vb.net çevirme C#.net örnek kodlar C#.net örnekleri C#'da Console Application Kullanarak Çarpım TAblosu Yapmak c#console ekrana yazı yazdırma Catch cep telefonu teknik servis takip programı console console application 3 sayı ortalaması console dört işlem console uygulamaları Console.ReadLine Console.WriteLine Copy csharp csharp 228 adet program örneği csharp 3 sayı ortalama csharp 3 sayı ortalaması csharp ağırlık merkezi hesaplama csharp ağırlık merkezi programı csharp console application foreach csharp console ikinci dereceden denklem örnekleri csharp console kim 500 milyar ister csharp console klavyeden girilen sayının döngü ile toplamı console csharp dizi csharp dizi örneği csharp dizi örnekleri csharp diziler csharp dll csharp eğitim seti csharp eğitim setleri türkçe csharp eğitimi csharp faktöriyel bulma csharp faktöriyel programı csharp fibonocci csharp form nesneleri csharp form nesneleri eğitim csharp hasta takip programı csharp hasta takip programı yapımı csharp hesap makinesi csharp if else csharp if else yapısı kavrama csharp if else yapısı nasıl csharp iki matrisin toplanması csharp ikinci dereceden denklem csharp ile telefon defteri programı csharp kayıt listeleme csharp kodlarını vb çevirme csharp md5 şifreleme csharp merkezi csharp meton kullanma csharp nedir csharp öğren csharp örnek programları csharp program örnekleri csharp programlama dili csharp proje örnekleri csharp sayısal loto programı csharp sayısal loto programları csharp sozluk programı csharp sozluk yapımı csharp takip programı csharp turkce inglizce sozluk programı csharp türkçe eğitim csharp türkçe kaynak csharp veritabanı işlemlerinin yapılışı csharp veritabanı projeleri csharp veritabanlı proje csharp-net csharp.net Çevirme datagrid kullanımı datagrid örneği datagrid örnekleri datagridview kullanımı datagridview ornekleri datagridview örneği datagridview örnekleri datagridview video dataset kullanımı dataset örnekleri dataset veri dataset video Değişkenler ve İşlemler dialog result dialogresult kullanımı dialogresult nedir dialogresult yapımı Dizi dizi örnekleri dizi programlama diziler Dizilerde dizilerde copy metodu Döngü döngü kullanımı döngü kullanma dört işlem Durumuna eğitim seti Ekran Yap- exeye dosya gömme facebook oto like kodları facebook oto like yapımı facebook otolike facebook otomatik beğendirme faktöriyel nasıl hesaplanır faktöriyel nedir fibonocci sayı dizisi fibonocci sayı dizisini istenilen kadar gösteren program console Final final hesaplama Finally Örneği Float for döngüsü kullanımı for next döngü for next döngü örneği for next döngüsü for next nasıl yapılır foreach foreach kullanımı Form form nesnelerine erişmek form nesnelerinin kullanımı formu Getir gridview kullanımı hasta takip programı hasta takip programı yazma hatası hesap makinesi yapımı html hesap makinesi yapımı Int32.Parse if else if else if yapısı videolu anlatım if else yapısı anlatım if else yapısını kavrama iki boyutlu diziler iki nokta arasındaki mesafeyi hesaplama ikinci dereceden denklem programlama ikinci dereceden denklem programlaması int java hesap makinesi java programlama javascript javascript hesap makinesi yapımı javascriptte hesap makinesi kayıtları listeleme kim beşyüz milyar ister program yapımı kim beşyüz milyar ister programı kim beşyüzmilyar ister program kodlama klavyeden girilen değere dört işlem yaptırma klavyeden girilen iki değere dört işlem yapan program klavyeden girilen sayının döngü ile toplamı kod ile döngü kullanarak label oluşturma kodlarını Küçült-Geri label örnekleri linq linq çeşitleri linq kullanımı linq nedir linq nerelerde kullanılır linq sınıflar linq to dataset linq to sql linq where in linq where in kullanımı listbox sıralama listbox sıralama işlemi listbox sıralamak için listview listview kullanımı listview yazdırma mail Maximized maximum request length exceeded sorunu md5 şifreleme Menü Seçimli C# Hesaplama Programı mesafe hesaplama mesafe hesaplama işlemi mesafe hesaplama programı metod kullanarak program yazma metod kullanımı hakkında bilgi Metodu Metot ve Ekrana Yazdırma Minimized MSSQL mssql bağlantı mssql bağlantı nasıl yapılır mssql bağlantı yapmak nasıl çözülür Normal Not Harfi Hesaplama ogrenci takip programı Ortalama ve Harf Hesaplama oto like yapımı otomasyon öğren öğrenci takip programı öğrenci takip programı yapmak öğrenci takip programı yazımı Örneği para programı problemi program yazmak programlama kayıtları listeleme property kavramı ReadLine Regex.Split run time run time otomasyon runtime nesne oluşturma runtime otomasyon oluşturma sayfayı kaplayan oto like sayısal loto programı sayısal loto yapımı Simge sinema otomasyonu sinema programı yapımı sinema programı yazmak sinema takip programı csharp sinema takip programı yapımı split split string split string nasıl kullanılır split string örnekleri sql SQL’e bağlantı örneği sqlden veri çekip listview yazdırma sqlden veri çekme string takip programı yazmak Tam tarih hesaplama programı tekrarlanan kayıtları listeleme işlemi telefon defteri programı telefon defteri programı yazmak ters sırada listeleme textbox a girilen il e göre plaka kodunu labelda gösteren program textbox a yazılan sayıyı tl formatında yazan program tıklama sayısını ekrana yazdıran program tıklama sayısını ekrana yazdırma tıklama sayısını ekrana yazdırma c# TL Çevirme Programı turk lirası formatında yazdırma turkce inglizce sozluk .net turkce inglizce sozluk programı yapımı vb videoluanlatim vize final notlarını gösteren program vize final ortalamasını gösteren program vize final programı vize hesaplama programı web config webconfig ayarları webconfig dosyası webconfig düzenleme xmldeki verileri datagridview e aktarma yas hesaplama programı yaş hesaplama programı yaş ve tarih hesaplama programı Yazdırma yinelenen kayıtları listeleme YTL ziyaretçi defteri yapımı

Kaç Kişi Ziyaret Etmiş

Copyright 2011-2017 C# Ders Notları: Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe Sözlük C#.NET. www.csharpdersnotlari.com CSharp Programlama Dili Eğitim Sitesi. c# ders